Bez kategorii

Podpisanie umowy na budowę, modernizację i wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie gminy Widuchowa.

in Bez kategorii 24 maja 2024

16 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa podpisano umowę na „Budowę, modernizację i wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie gminy Widuchowa”.

Umowę w imieniu EkoWodrol Sp. z o.o. podpisał Rafał Wojciechowski – wiceprezes Zarządu, a w imieniu gminy Paweł Wróbel – Wójt Gminy, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Marcina Bachty. Przy podpisaniu umowy obecni byli również: kierownik budowy Jacek Lehmann

(z ramienia wykonawcy) oraz zastępca wójta Andrzej Stachura i dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Agata Rebizak.

Podpisanie umowy na budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino oraz w Tymieniu.

in Bez kategorii 16 kwietnia 2024

8 marca 2024 r w Urzędzie Gminy Będzino podpisaliśmy umowę jako główny wykonawca budowy oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino oraz w Tymieniu.  Dodatkowo, wykonana zostanie również budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kładno oraz Pleśna.

Cyklicznie będziemy także organizować spotkania z mieszkańcami miejscowości, w których realizowane będą inwestycje, aby udzielić odpowiedzi na pytania i wyjaśnić ewentualne wątpliwości. 

Podczas podpisania umowy obecni byli Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino Andrzej Jóźwiak, radne Gminy: Diana Kret i Barbara Grudzień, sołtys Tymienia Franciszek Adamiuk oraz Zarząd EkoWodrol Sp. z o.o

 

Realizacja projektu pt. „POPRAWA WARUNKÓW BHP W SPÓŁCE EKOWODROL NA WYBRANYCH STANOWISKACH PRACY”

in 2023, Bez kategorii 20 marca 2023

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. na realizację Projektu pt. „POPRAWA WARUNKÓW BHP W SPÓŁCE EKOWODROL NA WYBRANYCH STANOWISKACH PRACY” otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zadanie: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Wartość dofinansowania: 140 419,04 PLN
Całkowita wartość Projektu: 209 225,80 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa warunków BHP  na poniższych stanowiskach pracy:

Na stanowisku Spawacz zostanie zwiększone bezpieczeństwo obsługi urządzeń spawalniczych i ograniczenie wypadków przy pracy. Instalacja oświetlenia poprawi jakość pracy i zwiększy bezpieczeństwo przy obsłudze spawarek, gilotyny i tokarki.

Ślusarz- zwiększenie bezpieczeństwa obsługi urządzeń ślusarskich i ograniczenie wypadków przy pracy. Instalacja oświetlenia poprawi jakość pracy i zwiększy bezpieczeństwo obsługiwanych maszyn i użytych narzędzi.

Mechanik Sprzętu i Transportu- poprawa bezpieczeństwa przy naprawach sprzętu budowlanego i pojazdów oraz ograniczenie wypadków przy pracy.

Elektromonter, Monter instalacji sanitarnych, Monter wod.-kan, – zwiększenie bezpieczeństwa pracy na wysokościach i w wykopach, ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz zminimalizowanie poziomu narażenia na działanie szkodliwych czynników chemicznych i gazowych ( siarkowodór, metan) oraz biologicznych.