Bez kategorii

Realizacja projektu pt. „POPRAWA WARUNKÓW BHP W SPÓŁCE EKOWODROL NA WYBRANYCH STANOWISKACH PRACY”

in 2023, Bez kategorii 20 marca 2023

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. na realizację Projektu pt. „POPRAWA WARUNKÓW BHP W SPÓŁCE EKOWODROL NA WYBRANYCH STANOWISKACH PRACY” otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zadanie: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Wartość dofinansowania: 140 419,04 PLN
Całkowita wartość Projektu: 209 225,80 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa warunków BHP  na poniższych stanowiskach pracy:

Na stanowisku Spawacz zostanie zwiększone bezpieczeństwo obsługi urządzeń spawalniczych i ograniczenie wypadków przy pracy. Instalacja oświetlenia poprawi jakość pracy i zwiększy bezpieczeństwo przy obsłudze spawarek, gilotyny i tokarki.

Ślusarz- zwiększenie bezpieczeństwa obsługi urządzeń ślusarskich i ograniczenie wypadków przy pracy. Instalacja oświetlenia poprawi jakość pracy i zwiększy bezpieczeństwo obsługiwanych maszyn i użytych narzędzi.

Mechanik Sprzętu i Transportu- poprawa bezpieczeństwa przy naprawach sprzętu budowlanego i pojazdów oraz ograniczenie wypadków przy pracy.

Elektromonter, Monter instalacji sanitarnych, Monter wod.-kan, – zwiększenie bezpieczeństwa pracy na wysokościach i w wykopach, ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz zminimalizowanie poziomu narażenia na działanie szkodliwych czynników chemicznych i gazowych ( siarkowodór, metan) oraz biologicznych.

EKOszkolenia AKADEMIA INSTALATORA Edycja 2 – CZAS START 

in Bez kategorii 18 maja 2022

Już w najbliższy czwartek, 19.05.2022 r. w godzinach 9.00-13.00, zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu. Swoje produkty i rozwiązania zaprezentuje firma Valsir.

Nasze szkolenia to nie tylko sposób na pozyskanie fachowej wiedzy, ale również szansa na zdobycie wielu cennych nagród!

Czekamy na Ciebie w naszej hurtowni, ul.Słowiańska 13 w Koszalinie 🙂

Bądź z nami !!! 🙂

Więcej info na:

http://hurtownia.ekowodrol.pl/ekoszkolenia-akadaemia…/

oraz:

http://hurtownia.ekowodrol.pl/szkolenia/

Bądź EKO na codzień!

in Bez kategorii 9 maja 2022

💚 BĄDŹ EKO NA CO DZIEŃ 💚 TRUDNE ŚMIECI – STYROPIAN

STYROPIAN OPAKOWANIOWY – ten rodzaj styropianu traktujemy jako odpad komunalny:

♻️ styropian brudny: opakowania po daniach na wynos a także tacki, na których układane są warzywa lub wyroby garmażeryjne, to niestety jest to styropian nieprzetwarzany – powinien trafić do odpadów zmieszanych, pojemnik ⬛️ czarny.

♻️styropian czysty: do zabezpieczania przedmiotów do transportu np. elektroniki, mebli czy innych delikatnych przedmiotów, może zostać przetworzony – powinien każdorazowo trafić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, pojemnik 🟨 żółty.