AKTUALNOŚCI

Realizacja projektu pt. „POPRAWA WARUNKÓW BHP W SPÓŁCE EKOWODROL NA WYBRANYCH STANOWISKACH PRACY”

in 2023, Bez kategorii 20 marca 2023

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. na realizację Projektu pt. „POPRAWA WARUNKÓW BHP W SPÓŁCE EKOWODROL NA WYBRANYCH STANOWISKACH PRACY” otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zadanie: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Wartość dofinansowania: 140 419,04 PLN
Całkowita wartość Projektu: 209 225,80 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa warunków BHP  na poniższych stanowiskach pracy:

Na stanowisku Spawacz zostanie zwiększone bezpieczeństwo obsługi urządzeń spawalniczych i ograniczenie wypadków przy pracy. Instalacja oświetlenia poprawi jakość pracy i zwiększy bezpieczeństwo przy obsłudze spawarek, gilotyny i tokarki.

Ślusarz- zwiększenie bezpieczeństwa obsługi urządzeń ślusarskich i ograniczenie wypadków przy pracy. Instalacja oświetlenia poprawi jakość pracy i zwiększy bezpieczeństwo obsługiwanych maszyn i użytych narzędzi.

Mechanik Sprzętu i Transportu- poprawa bezpieczeństwa przy naprawach sprzętu budowlanego i pojazdów oraz ograniczenie wypadków przy pracy.

Elektromonter, Monter instalacji sanitarnych, Monter wod.-kan, – zwiększenie bezpieczeństwa pracy na wysokościach i w wykopach, ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz zminimalizowanie poziomu narażenia na działanie szkodliwych czynników chemicznych i gazowych ( siarkowodór, metan) oraz biologicznych.