Wykorzystywany od ponad 15 lat, stabilny i bezpieczny system wizualizacji SCADA, telemetrii, monitoringu i zdalnego sterowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiający pełną kontrolę i nadzór w czasie rzeczywistym nad obiektem. 

Bieżąca informacja

Dzięki nieograniczonemu dostępowi do systemu SCADA oraz wizualizacji obiektu w czasie rzeczywistym użytkownik dostaję pełną informację o obiekcie i ewentualnych alarmach, przez co skraca czas usunięcia awarii a tym samym obniża koszty.

Elastyczność

Użytkownik ma do dyspozycji szereg ekranów z synoptyką obiektu, panele z wykresami, alarmami i raportami. W zależności od potrzeby decyduje o wyborze najbardziej pożądanej funkcjonalności w danym momencie pracy.

WYBRANE REFERENCJE

Wykorzystywany od ponad 15 lat, stabilny i bezpieczny system wizualizacji SCADA, telemetrii, monitoringu i zdalnego sterowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiający pełną kontrolę i nadzór w czasie rzeczywistym nad obiektem.

Bieżąca informacja

Dzięki nieograniczonemu dostępowi do systemu SCADA oraz wizualizacji obiektu w czasie rzeczywistym użytkownik dostaję pełną informację o obiekcie i ewentualnych alarmach, przez co skraca czas usunięcia awarii a tym samym obniża koszty.

Elastyczność

Użytkownik ma do dyspozycji szereg ekranów z synoptyką obiektu, panele z wykresami, alarmami i raportami. W zależności od potrzeby decyduje o wyborze najbardziej pożądanej funkcjonalności w danym momencie pracy.

WYBRANE REFERENCJE

Wykorzystywany od ponad 15 lat, stabilny i bezpieczny system wizualizacji SCADA, telemetrii, monitoringu i zdalnego sterowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiający pełną kontrolę i nadzór w czasie rzeczywistym nad obiektem.

Bieżąca informacja

Dzięki nieograniczonemu dostępowi do systemu SCADA oraz wizualizacji obiektu w czasie rzeczywistym użytkownik dostaję pełną informację o obiekcie i ewentualnych alarmach, przez co skraca czas usunięcia awarii a tym samym obniża koszty.

Elastyczność

Użytkownik ma do dyspozycji szereg ekranów z synoptyką obiektu, panele z wykresami, alarmami i raportami. W zależności od potrzeby decyduje o wyborze najbardziej pożądanej funkcjonalności w danym momencie pracy.

WYBRANE REFERENCJE