Kontakt

EkoWodrol Sp. z o.o.

 ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin

TEL.: 94 348 60 40
FAX.: 94 348 60 41
EMAIL.: sekretariat@ekowodrol.eu

NIP: 669-050-01-71
Sąd Rejonowy w Koszalinie
KRS nr 0000097981
Kapitał zakładowy: 407.000 zł

EkoWodrol Sp. z o.o. Oddział Połczyńska

ul. Połczyńska 71A, 75-811 Koszalin

EkoWodrol Sp. z o.o. Hurtownia Koszalin

ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin

EkoWodrol Sp. z o.o. Hurtownia Szczecinek

ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek