Automatyka

Oferujemy:

Projektowanie i wykonawstwo rozdzielnic oraz instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki (przepompownie, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, a także inne obiekty gospodarki wod.-kan.),
Automatyzacja procesów, sterowniki PLC, algorytmy sterujące, komunikacja człowiek – maszyna przy pomocy paneli operatorskich HMI),
Projektowanie aplikacji SCADA, umożliwiających wizualizacje, sterowanie, monitoring procesów technologicznych,
Nadzór i przegląd instalacji elektrycznych i AKPiA na obiektach technologicznych.

Automatyka

Oferujemy:

Projektowanie i wykonawstwo rozdzielnic oraz instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki (przepompownie, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, a także inne obiekty gospodarki wod.-kan.),
Automatyzacja procesów, sterowniki PLC, algorytmy sterujące, komunikacja człowiek – maszyna przy pomocy paneli operatorskich HMI),
Projektowanie aplikacji SCADA, umożliwiających wizualizacje, sterowanie, monitoring procesów technologicznych,
Nadzór i przegląd instalacji elektrycznych i AKPiA na obiektach technologicznych.

ekomonitor_logo

Wykorzystywany od ponad 15 lat, stabilny i bezpieczny system wizualizacji SCADA, telemetrii, monitoringu i zdalnego sterowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiający pełną kontrolę i nadzór w czasie rzeczywistym nad obiektem

Błyskawiczna reakcja serwisowa

Możliwość natychmiastowej pomocy przy problemach z prawidłowym działaniem układu automatyki dzięki dostępowi do systemu AKPiA przez internet.

Wykorzystywany od ponad 15 lat, stabilny i bezpieczny system wizualizacji SCADA, telemetrii, monitoringu i zdalnego sterowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiający pełną kontrolę i nadzór w czasie rzeczywistym nad obiektem

Błyskawiczna

reakcja serwisowa

Wykorzystywany od ponad 15 lat, stabilny i bezpieczny system wizualizacji SCADA, telemetrii, monitoringu i zdalnego sterowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiający pełną kontrolę i nadzór w czasie rzeczywistym nad obiektem

Automatyka

Oferujemy:

Projektowanie i wykonawstwo rozdzielnic oraz instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki (przepompownie, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, a także inne obiekty gospodarki wod.-kan.),
Automatyzacja procesów, sterowniki PLC, algorytmy sterujące, komunikacja człowiek – maszyna przy pomocy paneli operatorskich HMI),
Projektowanie aplikacji SCADA, umożliwiających wizualizacje, sterowanie, monitoring procesów technologicznych,
Nadzór i przegląd instalacji elektrycznych i AKPiA na obiektach technologicznych.

Wykorzystywany od ponad 15 lat, stabilny i bezpieczny system wizualizacji SCADA, telemetrii, monitoringu i zdalnego sterowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiający pełną kontrolę i nadzór w czasie rzeczywistym nad obiektem

Błyskawiczna

reakcja serwisowa

Wykorzystywany od ponad 15 lat, stabilny i bezpieczny system wizualizacji SCADA, telemetrii, monitoringu i zdalnego sterowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiający pełną kontrolę i nadzór w czasie rzeczywistym nad obiektem