Stacje uzdatniania wody

Oferujemy:

Budowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody,
Modernizację instalacji.

Kompleksowe doradztwo

Uczestniczymy w całym procesie inwestycyjnym od koncepcji, projektu, poprzez budowę aż do pozwolenia na użytkowanie, co oznacza brak konieczności zbędnego zaangażowania klienta w proces inwestycyjny.

Niezawodność

Gwarantujemy powstanie niezawodnego systemu, który działa latami bez konieczności ciągłych modernizacji i przestojów produkcyjnych

Ciągłość produkcji wody

Dostarczamy na czas budowy zastępczy układ filtracji i dystrybucji wody, dzięki któremu wyeliminowane zostają przerwy w dostawie wody zapewniając, ciągłość produkcji.

Stacje uzdatniania wody

Oferujemy:

Budowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody,
Modernizację instalacji.

Kompleksowe doradztwo

Uczestniczymy w całym procesie inwestycyjnym od koncepcji, projektu, poprzez budowę aż do pozwolenia na użytkowanie, co oznacza brak konieczności zbędnego zaangażowania klienta w proces inwestycyjny.

Niezawodność

Gwarantujemy powstanie niezawodnego systemu, który działa latami bez konieczności ciągłych modernizacji i przestojów produkcyjnych.

Ciągłość produkcji wody

Dostarczamy na czas budowy zastępczy układ filtracji i dystrybucji wody, dzięki któremu wyeliminowane zostają przerwy w dostawie wody, zapewniając ciągłość produkcji.

WYBRANE REFERENCJE

Rozbudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja przepompowni II stopnia.

„(…)EkoWodrol zrealizował rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację pompowni II stopnia ze zbiornikiem retencyjnym w Mielnie. EkoWodrol to firma godna polecenia na najwyższym poziomie w realizacji inwestycji branży wodno-kanalizacyjnej. Jakość, terminowość, profesjonalizm, kadra o znakomitej wiedzy i dyspozycyjności(…).”

Prokurent
Marcin Kuciński
Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o., Mielno

Stacje uzdatniania wody

Oferujemy:

Budowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody,
Modernizację instalacji.

Kompleksowe doradztwo

Uczestniczymy w całym procesie inwestycyjnym od koncepcji, projektu, poprzez budowę aż do pozwolenia na użytkowanie, co oznacza brak konieczności zbędnego zaangażowania klienta w proces inwestycyjny.

Niezawodność

Gwarantujemy powstanie niezawodnego systemu, który działa latami bez konieczności ciągłych modernizacji i przestojów produkcyjnych

Ciągłość produkcji wody

Dostarczamy na czas budowy zastępczy układ filtracji i dystrybucji wody, dzięki któremu wyeliminowane zostają przerwy w dostawie wody zapewniając, ciągłość produkcji.

WYBRANE REFERENCJE