AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na budowę, modernizację i wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie gminy Widuchowa.

in Bez kategorii 24 maja 2024

16 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa podpisano umowę na „Budowę, modernizację i wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie gminy Widuchowa”.

Umowę w imieniu EkoWodrol Sp. z o.o. podpisał Rafał Wojciechowski – wiceprezes Zarządu, a w imieniu gminy Paweł Wróbel – Wójt Gminy, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Marcina Bachty. Przy podpisaniu umowy obecni byli również: kierownik budowy Jacek Lehmann

(z ramienia wykonawcy) oraz zastępca wójta Andrzej Stachura i dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Agata Rebizak.