2021

NASZE REALIZACJE – rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drawsku Pomorskim.

in 2021, Aktualności 12 lipca 2021

W ramach inwestycji wykonano rozbudowę budynku stacji, wymianę zestawów pompowych II i III stopnia, podwojenie ilości filtrów, montaż nowego układu napowietrzania kaskadowego oraz wymianę automatyki.

https://drawsko.pl/aktualnosci/stacja-uzdatniania-wody-w-drawsku-pomorskim-przeszla-rozbudowe-i-modernizacje.html?fbclid=IwAR1G8NmGABazURmtlcD3NLZ9RB5G1_3Z5G4D6KG1WqUROKWzDOnuai_4gb8

Nasze realizacje – Resko

in 2021, Aktualności 16 czerwca 2021

RESKO, miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim.

Zakres robót:

przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody

przebudowa sieci wodociągowych w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej

modernizacja oczyszczalni ścieków

https://www.resko24.pl/aktualnosci/3488-zakonczono-znaczace-inwestycje-w-infrastrukturze-wodno-sciekowej-zdjecia-film.html?fbclid=IwAR2bp2-_qA1tK6WApDRmyxZp_i6P7D3cbadM5F6cmYmWUockt2kYUok_8g8

EkoWodrol podbija świat!

in 2021, Aktualności 10 czerwca 2021

Jako producent innowacyjnych zaworów zwrotnych SZUSTERsystem, zależy nam, aby nasze produkty docierały w najdalsze zakątki globu.

Od jakiegoś czasu prowadziliśmy intensywne działania, aby wzmocnić dostępność zaworów na rynku amerykańskim.

Niezmiernie miło jest Nam ogłosić, że do niedawno otwartego Magazynu Zaopatrzeniowego w USA dociera właśnie pierwsza duża partia zaworów SZUSTERsystem.

Dla wciąż powiększającej się bazy naszych klientów w Ameryce i Kanadzie to duże ułatwienie, gdyż zakupione zawory będzie można dostarczyć znacznie szybciej (i taniej ‼), niż w przypadku wysyłki z Polski. Natomiast dla firmy, to szansa na dalszy rozwój i ekspansję na coraz to nowe, obiecujące rynki zagraniczne.

Ameryko, here we come!

Zpraszamy na kolejne spotkanie z cyklu EkoSzkolenia

in 2021, Aktualności 9 czerwca 2021

To już w ten czwartek – zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu EkoSzkolenia.

• temat – POZNAJ LEPSZA WODĘ

• data – 10.06.2021

• czas – 9:00 do 13:00

• miejsce – Hurtownia EkoWodrol, ul. Słowiańska13, Koszalin

• partner – BWT

Promocja czwartkowa – przy zakupie zmiękczacza wody otrzymasz dzbanek filtrujący Vida 2,6l

Wygrywaj nagrody, zapisz się wcześniej lub przyjdź!

http://hurtownia.ekowodrol.pl/poznaj-lepsza-wode/?fbclid=IwAR0Gj6paMBdQEgk4_qTeUnbQBt7gm9YCS2wESCcf6VsCsUK4itxYVGQaMd4

NASZE REALIZACJE – Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Połczynie-Zdroju

in 2021, Aktualności 2 czerwca 2021

Dobiegła końca warta prawie 26 milionów złotych modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju. W uroczystym otwarciu uczestniczyła Zastępca Burmistrza Emilia Mazur.

Podczas konferencji zorganizowanej 28 maja 2021 r. przez Regionalne Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. miała miejsce uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi. W wydarzeniu zorganizowanym na terenie odnowionej oczyszczalni wzięli udział m.in. Prezes Zarządu Rafał Słowik wraz z Wiceprezesem Markiem Lewandowskim, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Krystyna Hapka, przedstawiciele Generalnego Wykonawcy – EkoWodrol Sp. z o. o. w Koszalinie i inni zaproszeni goście oraz pracownicy spółki realizującej projekt.

W październiku 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach). Całkowita wartość Projektu wynosi 25 744 820,72 zł. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Białogardzie otrzymała na realizację projektu dofinansowanie w kwocie 15 296 318,78 zł. Wielkość dofinansowania w formie pożyczki z NFOŚiGW wraz z wkładem własnym wynosi 10 448 501,94 zł. Zrealizowany projekt przyczynił się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Połczyn-Zdrój oraz pozwolił na dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Ponadto poprawiono jakość oczyszczonych ścieków wprowadzanych do środowiska. Udało się także zwiększyć możliwości przejęcia większej ilości ścieków pochodzących z zakładów przemysłowych, a także zwiększono przepustowość oczyszczalni, co umożliwi przejęcie większej ilości ścieków w okresach podwyższonych stanów wód opadowych. Dzięki modernizacji i rozbudowie oczyszczalni zagwarantowano stabilną pracę i niezawodność działania urządzeń. Co warto podkreślić, stworzono możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej nowych gospodarstw, wcześniej nieskanalizowanych i zmniejszono uwodnienie komunalnych osadów ściekowych, a tym samym zmniejszono koszty ich dalszego zagospodarowania.

Realizacja projektu miała na celu poprawę środowiska naturalnego, głównie przez redukcję zanieczyszczeń gleby i wód.

https://polczyn-zdroj.pl/news/lepsza-oczyszczalnia-czystsze-srodowisko?fbclid=IwAR0DzdpOoimZ3zjQP_ugS2l3_hbPk6qtPrQkp1p_C9hWMEnsmyl0qVrTkFU