AKTUALNOŚCI

Nasze realizacje – Resko

in 2021, Aktualności 16 czerwca 2021

RESKO, miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim.

Zakres robót:

przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody

przebudowa sieci wodociągowych w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej

modernizacja oczyszczalni ścieków

https://www.resko24.pl/aktualnosci/3488-zakonczono-znaczace-inwestycje-w-infrastrukturze-wodno-sciekowej-zdjecia-film.html?fbclid=IwAR2bp2-_qA1tK6WApDRmyxZp_i6P7D3cbadM5F6cmYmWUockt2kYUok_8g8