AKTUALNOŚCI

Podziękowanie za wsparcie w ramach organizowanej przez Głos Dziennik Pomorza akcji charytatywnej: POCIĄG MARZEŃ

in 2021, Aktualności 6 kwietnia 2021

Podziękowanie za życzliwość i okazane wsparcie w ramach organizowanej przez Głos Dziennik Pomorza akcji charytatywnej: POCIĄG MARZEŃ.

Wspólnie udało nam się przybliżyć problematykę zaburzeń autystycznych oraz wesprzeć finansowo dzieci znajdujące się pod opieka Koszalińskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.