All posts by: zarzadzanie

Podpisanie umowy na budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino oraz w Tymieniu 

in 2023, Bez kategorii 16 kwietnia 2024

8 marca 2024 r w Urzędzie Gminy Będzino podpisaliśmy umowę jako główny wykonawca budowy oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino oraz w Tymieniu.  Dodatkowo, wykonana zostanie również budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kładno oraz Pleśna.

Cyklicznie będziemy także organizować spotkania z mieszkańcami miejscowości, w których realizowane będą inwestycje, aby udzielić odpowiedzi na pytania i wyjaśnić ewentualne wątpliwości. 

Podczas podpisania umowy obecni byli Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino Andrzej Jóźwiak, radne Gminy: Diana Kret i Barbara Grudzień, sołtys Tymienia Franciszek Adamiuk oraz Zarząd EkoWodrol Sp. z o.o

Realizacja projektu pt. „POPRAWA WARUNKÓW BHP W SPÓŁCE EKOWODROL NA WYBRANYCH STANOWISKACH PRACY”

in 2023, Bez kategorii 20 marca 2023

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. na realizację Projektu pt. „POPRAWA WARUNKÓW BHP W SPÓŁCE EKOWODROL NA WYBRANYCH STANOWISKACH PRACY” otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zadanie: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Wartość dofinansowania: 140 419,04 PLN
Całkowita wartość Projektu: 209 225,80 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa warunków BHP  na poniższych stanowiskach pracy:

Na stanowisku Spawacz zostanie zwiększone bezpieczeństwo obsługi urządzeń spawalniczych i ograniczenie wypadków przy pracy. Instalacja oświetlenia poprawi jakość pracy i zwiększy bezpieczeństwo przy obsłudze spawarek, gilotyny i tokarki.

Ślusarz- zwiększenie bezpieczeństwa obsługi urządzeń ślusarskich i ograniczenie wypadków przy pracy. Instalacja oświetlenia poprawi jakość pracy i zwiększy bezpieczeństwo obsługiwanych maszyn i użytych narzędzi.

Mechanik Sprzętu i Transportu- poprawa bezpieczeństwa przy naprawach sprzętu budowlanego i pojazdów oraz ograniczenie wypadków przy pracy.

Elektromonter, Monter instalacji sanitarnych, Monter wod.-kan, – zwiększenie bezpieczeństwa pracy na wysokościach i w wykopach, ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz zminimalizowanie poziomu narażenia na działanie szkodliwych czynników chemicznych i gazowych ( siarkowodór, metan) oraz biologicznych.