AKTUALNOŚCI

Z naszej budowy…

in 2018, Aktualności 27 września 2018

Oczyszczalnia ścieków w Grotnikach.

Cały czas prowadzona jest budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Grotnikach w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach – Etap II”.

Kontrakt zrealizowany w formie zaprojektuj-wybuduj, a jego zakończenie planowane jest na koniec 2019 roku.