2018

NASZE REALIZACJE – PRZEWIERTY STEROWANE

in 2018, Aktualności 20 grudnia 2018

Nie 100, nie 200, nie 300, a … 480 m – tyle ma wykonany przez nas w dniach 13-14 grudnia przewiert sterowany rurą PE fi 110w miejscowości Strzeżewo (gm. Kamień Pomorski).

W kolejnych dniach tj. 17-19 grudnia dołożyliśmy do tego kolejne dwa przewierty o długościach 384 i 156 m, co pozwoliło na wykonanie łącznie 1020 mb sieci wodociągowej dla PGK w Kamieniu Pomorskim w zaledwie trzech podejściach.

SZLACHETNA PACZKA PONOWNIE W EKOWODROLU

in 2018, Aktualności 8 grudnia 2018

Szlachetna Paczka to mądra pomoc dla osób, które potrzebują wsparcia.

Szlachetna Paczka od lat przyciąga wyjątkowych ludzi – wolontariuszy.

Taką wolontariuszką Szlachetnej Paczki została nasza koleżanka Ania.

Potrafiła rozbudzić w nas tą bezinteresowną chęć pomagania ludziom, którzy tej pomocy potrzebują.

Dziękujemy Aniu!

Brylant Polskiej Gospodarki

in 2018, Aktualności 5 grudnia 2018

Dyplom dla EkoWodrol Sp. z o.o. w Koszalinie wyróżnionej za osiągnięci bardzo wysokiej wartości rynkowej w X edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych finansowych z KRS.

Z NASZEJ BUDOWY: ZŁOTORYJA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

in 2018, Aktualności 1 października 2018

Jak już informowałam oczyszczalnię w Złotoryi upodobały sobie gołębie.

Nasz Grzesiu, tego na zdjęciu gołębia osobiście uratował. Zauważył go jak ostatkiem sił próbował unieść się z kożucha w osadniku wtórnym.

Szybka akcja ratownicza a potem – mycie – suszenie i przez noc pobyt w baraku.

Na drugi dzień uratowany gołąb szczęśliwie odleciał.

Z naszej budowy…

in 2018, Aktualności 27 września 2018

Oczyszczalnia ścieków w Grotnikach.

Cały czas prowadzona jest budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Grotnikach w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach – Etap II”.

Kontrakt zrealizowany w formie zaprojektuj-wybuduj, a jego zakończenie planowane jest na koniec 2019 roku.

MISJA BIZNESOWA EU GATEWAY DO SEULU

in 2018, Aktualności 16 września 2018

W dniach 10-14.09.2018 EkoWodrol uczestniczył w misji biznesowej EU Gateway do Seulu.

Podczas wystawy organizowanej w ramach misji prezentowano innowacyjne produkty SZUSTERsystem oraz informowano odwiedzających o projekcie „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków”.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI MECHANICZNO – BIOLOGICZNEJ W DĘBNIE

in 2018, Aktualności 5 września 2018

We wtorek 3 lipca Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o. w Dębnie Sławomir Semenyszyn i Prezes Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. w Koszalinie Lech Wojciechowski (w imieniu konsorcjum) podpisali umowę na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie.

Wartość umowy opiewa na kwotę 48,5 mln złotych. Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wykonaj”.

Inwestycja jest kolejnym etapem projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.