AKTUALNOŚCI

ROK 1992, 11 i 15 czerwca – PRZEŁOMOWE DATY W HISTORII FIRMY

in 2020, Aktualności 16 czerwca 2020

Po wielu trudnych i mozolnych negocjacjach wojewoda koszaliński, 11 czerwca 1992 roku ze spółką utworzoną przez 69 pracowników Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL”, podpisał umowę notarialną na prywatyzację.

Nowa spółka przejęła część majątku i wszelkie zobowiązania i wierzytelności ”WODROLU”.

Od dnia 15 czerwca nowa spółka pn. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKO-WODROL Sp. z o.o. rozpoczęła działalność.

O tym bezprecedensowym w Koszalinie fakcie poinformował na pierwszej stronie (lewy, dolny róg) ówczesny dziennik GŁOS POMORZA nr 137 (wydanie piątkowe z dnia 12 czerwca).

Poniżej link do GŁOSU POMORZA

https://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication/5691/edition/12246