AKTUALNOŚCI

KONTRAKT – PRZEBUDOWA SUW W ŁUGACH WAŁECKICH WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁUGI WAŁECKIE – BRZEZINKI – GOSTOMIA Z KONTENEROWĄ POMPOWNIĄ SIECIOWĄ W MIEJSCOWOŚCI GOSTOMIA

in 2018, Aktualności 23 lutego 2018

Nazwa : Przebudowa SUW w Ługach Wałeckich wraz z budową sieci wodociągowej Ługi Wałeckie – Brzezinki – Gostomia z kontenerową pompownią sieciową w miejscowości Gostomia

Inwestor: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin

Wartość: 2 950 770,00 PLN brutto

Zakres:

1) Stacja Uzdatnia Wody w Ługach Wałeckich

2) Sieć wodociągowa Ługi Wałeckie – Brzezinki

3) Sieć wodociągowa Brzezinki – Gostomia wraz z kontenerową pompownią sieciową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną