AKTUALNOŚCI

ZMODERNIZOWANE UJĘCIE I STACJA WODOCIĄGOWA W CZARNEM MAŁEM

in 2019, Aktualności 18 listopada 2019

W dniu 12.11.2019 r. dokonano oficjalnego otwarcia i przekazania do eksploatacji zmodernizowanego obiektu ujęcia i stacji wodociągowej w Czarnem Małem koło Czaplinka, z udziałem przedstawicieli inwestora, wykonawcy EKOWODROL Sp. z o.o. Koszalin, nadzoru inwestorskiego, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czaplinku oraz samorządu wsi Czarne Małe i Łysinin.

Zmodernizowany obiekt pracuje w układzie technologicznym trzystopniowego pompowania wody i dwustopniowej filtracji. Wszystkie przewody technologiczne, instalacyjne sanitarne i energetyczne oraz wyposażenie studni głębinowych i budynku stacji są nowe. Wyremontowany został budynek stacji, wykonano nowe ogrodzenie terenu ujęcia, wykonano nową drogę dojazdową i docelowe zasilanie energetyczne do zmodernizowanego obiektu wodociągowego.