AKTUALNOŚCI

Z CYKLU – „TWORZYMY PRZYJAZNE ŚRODOWISKO”

in 2020, Aktualności 16 kwietnia 2020

Jesteśmy „eko” – nie tylko z nazwy.

Dbając o jakość środowiska naturalnego, w firmie zostały ponownie rozstawione nowe pojemniki na zużyte baterie. Tekturowe zostały zastąpione plastikowymi. Nowe pojemniki mimo swojej użyteczności wyglądają naprawdę estetycznie.

Czy wiesz, że:

• przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się: 3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu;

• 1 mała bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 l wody.