AKTUALNOŚCI

Nowa oferta EkoWodrol: spawanie orbitalne oraz projektowanie i skanowanie 3D

in 2021, Aktualności 14 lutego 2021

Szanowni Klienci,

Pragniemy zainteresować Państwa nową ofertą naszej firmy, będącą efektem zakończenia realizacji projektu nr: RPZP.01.08.00-32-0025/19 pt.: „Nowatorskie zastosowanie technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D w procesie budowy urządzeń inżynierii środowiskowej w oparciu o własne prace B+R”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Nowym produktem, który z powodzeniem już wdrażamy to:

Spawanie orbitalne rur cienko i grubościennych.


Po raz pierwszy spawanie orbitalne jako proces i jako produkt zastosowaliśmy do budowy instalacji technologicznej na obiekcie stacji uzdatniania wody w m. Drawsko Pomorskie. W ramach tej instalacji zostały przygotowane konstrukcje rurowe i kształtki ze stali nierdzewnej które połączono w technologii spawania orbitalnego.

Roboty realizowane są w ramach zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Drawsku Pomorskim” na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Podmiejska 3, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Zakres prac spawalniczych obejmuje wykonanie poszczególnych węzłów instalacji technologicznej zgodnie z dokumentacją projektową, które skręcone zostaną na obiekcie stacji uzdatniania wody. To nowatorskie zastosowanie metody spawania orbitalnego, pozwoliło uzyskać wysoką jakość spawanych, dokładność i precyzję wykonania.

Projektowania 3D i skanowanie obiektów lub urządzeń.


Technologię projektowania 3D wdrożyliśmy w inwestycji: Rozbudowa i modernizacja hali warsztatu EKOWODROL w Koszalinie przy ul. Słowiańska 13.

Na ten cel wykonano skan istniejącego warsztatu, a następnie za pomocą oprogramowania, na jego podstawie wykonano model 3D części konstrukcyjno-architektonicznej. Model ten w dalszej części inwestycji posłuży do dokładnego rozmieszczenia nowych oraz istniejących urządzeń, a także do nowego projektu wielobranżowego warsztatu.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii inżynierii wstecznej oraz modelowania 3D pozwoli na uzyskanie zadowalającego efektu końcowego rozbudowy obiektu, oraz na oszczędności na etapie wykonawczym inwestycji.