AKTUALNOŚCI

EkoWodrol w śniegu

in 2021, Aktualności 30 listopada 2021

Ś n i e g? Że jest?
No spadł. A co, miał
do góry polecieć? Tam, w górze – już był.
Tam, w górze – już był.
To teraz spadł.
Cięższy będąc najwyraźniej
od powietrza.
Choć – tak na płatek
śniegowy spojrzeć to nie wygląda
by cięższy był od czegokolwiek na świecie.

*fragment tekstu Andrzeja Poniedzielskiego pt. ŚNIEG.