AKTUALNOŚCI

EkoWodrol – LAUREAT GreenEvo

in 2021, Aktualności 5 stycznia 2021

EkoWodrol laureatem VII edycji programu Ministerstwa Środowiska pn. GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii za PNEUMATYCZNĄ PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW EPP.

Oceny merytorycznej oraz wyboru Laureatów VII edycji dokonali eksperci zewnętrzni, którzy zweryfikowali zgłoszone technologie przede wszystkim pod kątem dodatniego efektu środowiskowego oraz potencjału do zagranicznego transferu tych technologii.

https://www.gov.pl/web/klimat/laureaci-vii-edycji-programu-greenevo-akcelerator-zielonych-technologii-wybrani?fbclid=IwAR3dQCsQC_PpVByXT3YmhC3HZ2Q1swaEqcHYoS6dwad_8XheZyIL6gAFIL4