Projektowanie BIM

Oferujemy

Projektowanie BIM (Building Information Modeling — modelowanie informacji o budynku)

Wizualizacje

Łatwa prezentacja projektu  od fazy koncepcji do projektu wykonawczego wirtualne spacery.

Eliminacja błędów

Redukcja kosztów inwestycji poprzez eliminację błędów projektowych (koordynacja międzybranżowa i eliminacja kolizji).

Oferujemy

Projektowanie BIM (Building Information Modeling – modelowanie informacji o budynku)

Wizualizacje

Łatwa prezentacja projektu od fazy koncepcji do projektu wykonawczego wirtualne spacery.

Eliminacja błędów

Redukcja kosztów inwestycji poprzez eliminację błędów projektowych (koordynacja międzybranżowa i eliminacja kolizji).