Instalacje Wewnętrzne

Oferujemy:

Instalacje i przyłącza sanitarne 
wod.-kan., c.o., c.t. i gazowe,
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
Instalacje elektryczne silnoprądowe oraz niskoprądowe,
Instalacje chłodnicze (chłodnie przemysłowe) i odzysku ciepła z układów chłodniczych,

Terminowa realizacja

nawet dla najbardziej napiętego harmonogramu

W Dziale Instalacji Wewnętrznych pracuje blisko 100 osób. Dzięki takiej liczbie kierowników budowy, majstrów, instalatorów możemy dostosować się do nawet najbardziej wymagającego harmonogramu budowy.

Serwis

z szybkim czasem reakcji

Posiadamy autoryzowany serwis urządzeń, dzięki czemu świadczymy kompleksowe usługi od projektu, przez wykonawstwo po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Instalacje Wewnętrzne

Oferujemy:

Instalacje i przyłącza sanitarne wod.-kan., c.o., c.t. i gazowe,
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
Instalacje elektryczne silnoprądowe oraz niskoprądowe,
Instalacje chłodnicze (chłodnie przemysłowe) i odzysku ciepła z układów chłodniczych,

Optymalizacja projektu instalacji

zmniejsza koszt inwestycji

Posiadamy własny zespół projektowy, który analizuje zastosowane technologie, optymalizuje projekt instalacji, gwarantując nie gorsze a często lepsze rozwiązania z zachowaniem wymaganego okresu gwarancyjnego. Ma to na celu obniżenie kosztów budowy i eksploatacji wykonanych instalacji.

Serwis

z szybkim czasem reakcji

Posiadamy autoryzowany serwis urządzeń, dzięki czemu świadczymy kompleksowe usługi od projektu, przez wykonawstwo po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Terminowa realizacja

nawet dla najbardziej napiętego harmonogramu

W Dziale Instalacji Wewnętrznych pracuje blisko 100 osób. Dzięki takiej liczbie kierowników budowy, majstrów, instalatorów możemy dostosować się do nawet najbardziej wymagającego harmonogramu budowy.

SERWIS DLA URZĄDZEŃ FIRM

WYBRANE REFERENCJE

Slide

,,Zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie powiatu szczecineckiego poprzez stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie.''

„(...) Roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. jest firmą godną polecenia Inwestorom poszukującym doświadczonego Wykonawcy, gwarantującego wysoką jakość, fachowość i terminowość robót (...).”

Członek Zarządu
Renata Żelazna
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego, Juchowo

Slide

„Zespół zabudowy usług turystycznych – zespół zabudowy apartamentowej Rogowo Pearl z mieszkaniami dla właścicieli nieruchomości.”

„(…)Całokształt wykonanych robót charakteryzuje profesjonalizm i solidność. Wysokie kwalifikacje i doświadczenie kadry kierowniczej przełożyły się na rozwiązywanie nieprzewidzianych problemów, na bieżąco powstałych w trakcie realizowanych prac. Szczególnym atutem jest posiadanie własnej hurtowni, oferujący stały dostęp do materiałów oraz serwis gwarancyjny. EkoWodrol to Wykonawca solidny, zdyscyplinowany, realizujący powierzone zadanie w sposób rzetelny i profesjonalny, z bezkonkurencyjnym
przygotowaniem technicznym(…).”

Prokurent
Marcin Kaszuba
BURCO Development Polska, Rogowo

Instalacje Wewnętrzne

Oferujemy:

Instalacje i przyłącza sanitarne 
wod.-kan., c.o., c.t. i gazowe,
Instalacje wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji,
Instalacje elektryczne
silnoprądowe oraz niskoprądowe,
Instalacje chłodnicze
(chłodnie przemysłowe) i odzysku ciepła z układów chłodniczych,
Instalacje fotowoltaiczne.

Optymalizacja projektu instalacji

zmniejsza koszt inwestycji

Posiadamy własny zespół projektowy, który analizuje zastosowane technologie, optymalizuje projekt instalacji, gwarantując nie gorsze a często lepsze rozwiązania z zachowaniem wymaganego okresu gwarancyjnego. Ma to na celu obniżenie kosztów budowy i eksploatacji wykonanych instalacji.

Terminowa realizacja

nawet dla najbardziej napiętego harmonogramu

W Dziale Instalacji Wewnętrznych pracuje blisko 100 osób. Dzięki takiej liczbie kierowników budowy, majstrów, instalatorów możemy dostosować się do nawet najbardziej wymagającego harmonogramu budowy.

Serwis

z szybkim czasem reakcji

Posiadamy autoryzowany serwis urządzeń, dzięki czemu świadczymy kompleksowe usługi od projektu, przez wykonawstwo po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

WYBRANE REFERENCJE