Instalacje Wewnętrzne

Oferujemy:

Instalacje i przyłącza sanitarne 
wod.-kan., c.o., c.t. i gazowe,
Instalacje wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji,
Instalacje elektryczne
silnoprądowe oraz niskoprądowe,
Instalacje chłodnicze
(chłodnie przemysłowe) i odzysku ciepła z układów chłodniczych,
Instalacje fotowoltaiczne.

Optymalizacja projektu instalacji

zmniejsza koszt inwestycji

Posiadamy własny zespół projektowy, który analizuje zastosowane technologie, optymalizuje projekt instalacji, gwarantując nie gorsze a często lepsze rozwiązania z zachowaniem wymaganego okresu gwarancyjnego. Ma to na celu obniżenie kosztów budowy i eksploatacji wykonanych instalacji.

Terminowa realizacja

nawet dla najbardziej napiętego harmonogramu

W Dziale Instalacji Wewnętrznych pracuje blisko 100 osób. Dzięki takiej liczbie kierowników budowy, majstrów, instalatorów możemy dostosować się do nawet najbardziej wymagającego harmonogramu budowy.

Serwis

z szybkim czasem reakcji

Posiadamy autoryzowany serwis urządzeń, dzięki czemu świadczymy kompleksowe usługi od projektu, przez wykonawstwo po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Instalacje Wewnętrzne

Oferujemy:

Instalacje i przyłącza sanitarne wod.-kan., c.o., c.t. i gazowe,
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
Instalacje elektryczne silnoprądowe oraz niskoprądowe,
Instalacje chłodnicze (chłodnie przemysłowe) i odzysku ciepła z układów chłodniczych,
Instalacje fotowoltaiczne.

Optymalizacja projektu instalacji

zmniejsza koszt inwestycji

Posiadamy własny zespół projektowy, który analizuje zastosowane technologie, optymalizuje projekt instalacji, gwarantując nie gorsze a często lepsze rozwiązania z zachowaniem wymaganego okresu gwarancyjnego. Ma to na celu obniżenie kosztów budowy i eksploatacji wykonanych instalacji.

Serwis

z szybkim czasem reakcji

Posiadamy autoryzowany serwis urządzeń, dzięki czemu świadczymy kompleksowe usługi od projektu, przez wykonawstwo po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Terminowa realizacja

nawet dla najbardziej napiętego harmonogramu

W Dziale Instalacji Wewnętrznych pracuje blisko 100 osób. Dzięki takiej liczbie kierowników budowy, majstrów, instalatorów możemy dostosować się do nawet najbardziej wymagającego harmonogramu budowy.

SERWIS DLA URZĄDZEŃ FIRM

WYBRANE REFERENCJE

Instalacje Wewnętrzne

Oferujemy:

Instalacje i przyłącza sanitarne 
wod.-kan., c.o., c.t. i gazowe,
Instalacje wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji,
Instalacje elektryczne
silnoprądowe oraz niskoprądowe,
Instalacje chłodnicze
(chłodnie przemysłowe) i odzysku ciepła z układów chłodniczych,
Instalacje fotowoltaiczne.

Optymalizacja projektu instalacji

zmniejsza koszt inwestycji

Posiadamy własny zespół projektowy, który analizuje zastosowane technologie, optymalizuje projekt instalacji, gwarantując nie gorsze a często lepsze rozwiązania z zachowaniem wymaganego okresu gwarancyjnego. Ma to na celu obniżenie kosztów budowy i eksploatacji wykonanych instalacji.

Terminowa realizacja

nawet dla najbardziej napiętego harmonogramu

W Dziale Instalacji Wewnętrznych pracuje blisko 100 osób. Dzięki takiej liczbie kierowników budowy, majstrów, instalatorów możemy dostosować się do nawet najbardziej wymagającego harmonogramu budowy.

Serwis

z szybkim czasem reakcji

Posiadamy autoryzowany serwis urządzeń, dzięki czemu świadczymy kompleksowe usługi od projektu, przez wykonawstwo po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

WYBRANE REFERENCJE