Stacje uzdatniania wody

Sracje uzdatniania wody

4 listopada 2021
Rozbudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja przepompowni II stopnia.
„(…)EkoWodrol zrealizował rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację pompowni II stopnia ze zbiornikiem retencyjnym w Mielnie. EkoWodrol to firma godna polecenia na najwyższym poziomie w realizacji inwestycji branży wodno-kanalizacyjnej. Jakość, terminowość, profesjonalizm, kadra o znakomitej wiedzy i dyspozycyjności(…).”

Prokurent
Marcin Kuciński
Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o., Mielno