„(…)W latach 2014-2021 korzystaliśmy z usług EkoWodrol Sp. z o.o. w zakresie transportu, wynajmu i użyczenia sprzętu oraz urządzeń, a także w zakresie usług wykonania przejść rurociągami metodą bezwykopową. Pracę firmy EkoWodrol oceniamy wysoko i stwierdzamy, że roboty będące przedmiotem zamówień zostały wykonane rzetelnie i z należytą starannością(…).”

Właściciel
Sławomir Szubstarski
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane PROENVI