Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie.

„(…)Roboty budowlano-montażowe wykonane zostały z zachowaniem należytej staranności. Uzyskiwane wyniki badań ścieków oczyszczonych potwierdzają trafność przyjętej technologii membranowej MBR oczyszczania ścieków oraz prawidłową pracę urządzeń. Prace zostały wykonane przy zachowaniu ciągłości pracy oczyszczalni ścieków. Z przyjemnością możemy polecić EkoWodrol jako wiarygodnego i rzetelnego partnera przy rozwiązywaniu problemów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej(…).”

Prezes Zarządu
Tomasz Maruszczak
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dębno