Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rosnowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

„(...) Efektem wykonanych prac jest świetnie działająca oczyszczalnia, zabezpieczająca Kanał Rosnowski, Jezioro Rosnowskie i Hajkę przed zanieczyszczeniami niesionymi przez źle oczyszczone ścieki. Rzetelne wykonanie, w wymaganym umową czasie oraz osiągnięty trwały efekt ekologiczny sprawia, że polecamy EkoWodrol Sp. z o.o. jako kompetentnego, niezawodnego i sprawdzonego wykonawcę(…).”

Prezes Zarządu
Robert Murii
Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o.