„(…)System SCADA obejmuje swoim zakresem oczyszczalnię ścieków oraz kilka stacji uzdatniania wody. Otwartość aplikacji umożliwia rozbudowę i dołączanie kolejnych obiektów gospodarki wodno -ściekowej. W chwili obecnej obejmuje ona ponad 1.000 bramek I/O. Obiekty rozproszone wymieniają dane z serwerem przy użyciu bramek telemetrycznych i technologii mobilnej. Aplikacja wizualizacyjna stworzona została zgodnie z obowiązującymi standardami i oczekiwaniami Inwestora(…).”
System telemetrii i wizualizacji SCADA dla obiektów rozproszonych w gm. Czaplinek.