System SCADA zrealizowany został na zdalnym, wydzielonym i zabezpieczonym serwerze. 

„(…)Aplikacja wizualizacyjna stworzona została zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. Umożliwia monitoring najważniejszych parametrów obiektów zdalnych, pozwala na generowanie alarmów i wykresów bieżących i historycznych, tworzy raporty (dobowe i miesięczne), archiwizuje duże ilości wizualizowanych parametrów i zmiennych I/O.(…).”

System telemetrii i wizualizacji SCADA dla obiektów rozproszonych w gm. Manowo