EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol_50_lat

50 lat tradycji i doświadczenia

Wszystko zaczęło się od państwowego przedsiębiorstwa działającego od 1959 roku jako jednostka wyspecjalizowana w odwiertach studziennych... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


Dotacje UE


ZAPYTANIE OFRETOWE NR 03/08/2017

10 sierpnia 2017

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomiarów wbudowanych tj. urządzeń i wyposażenia niezbędnego do wykonania instalacji badawczej do płukania i napowietrzania rurociągów tłocznych ścieków.

Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pn.:„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego pomiarów wbudowanych tj. urządzeń i wyposażenia niezbędnego do wykonania instalacji badawczej do płukania i napowietrzania rurociągów tłocznych ścieków.

Szczegółowe zestawienie urządzeń i wyposażenia niezbędnego do wykonania pomiarów wbudowanych tj. elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w modelu –pomiary wspólne dla instalacji badawczej m.in. ciśnień i prędkości przepływu , przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE - REKRUTACJA NA SPECJALISTÓW AUTOMATYKÓW

02 sierpnia 2017

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja dwóch specjalistów automatyków w celu wykonania Usługi w zakresie weryfikacji modelu matematycznego oraz sprawdzenie poprawności oprogramowania sterownika pod kątem procesów automatyki, w ramach projektu PO IR 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

19 czerwca 2017

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczy zapytania ofertowego na dostawę: Oprogramowania do projektowania 3D - Wynajem wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania do projektowania modeli 3d urządzeń i instalacji i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych.


Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij