Oczyszczalnie

Oczyszczalnie 2

4 listopada 2021

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie.

„(…)Roboty budowlano-montażowe wykonane zostały z zachowaniem należytej staranności. Uzyskiwane wyniki badań ścieków oczyszczonych potwierdzają trafność przyjętej technologii membranowej MBR oczyszczania ścieków oraz prawidłową pracę urządzeń. Prace zostały wykonane przy zachowaniu ciągłości pracy oczyszczalni ścieków. Z przyjemnością możemy polecić EkoWodrol jako wiarygodnego i rzetelnego partnera przy rozwiązywaniu problemów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej(…).”

Prezes Zarządu
Tomasz Maruszczak
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dębno

Oczyszczalnie 1

4 listopada 2021

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rosnowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

„(...) Efektem wykonanych prac jest świetnie działająca oczyszczalnia, zabezpieczająca Kanał Rosnowski, Jezioro Rosnowskie i Hajkę przed zanieczyszczeniami niesionymi przez źle oczyszczone ścieki. Rzetelne wykonanie, w wymaganym umową czasie oraz osiągnięty trwały efekt ekologiczny sprawia, że polecamy EkoWodrol Sp. z o.o. jako kompetentnego, niezawodnego i sprawdzonego wykonawcę(…).”

Prezes Zarządu
Robert Murii
Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o.