Kategoria

Opinia druga

4 listopada 2021

„Zespół zabudowy usług turystycznych – zespół zabudowy apartamentowej Rogowo Pearl z mieszkaniami dla właścicieli nieruchomości.”

„(…)Całokształt wykonanych robót charakteryzuje profesjonalizm i solidność. Wysokie kwalifikacje i doświadczenie kadry kierowniczej przełożyły się na rozwiązywanie nieprzewidzianych problemów, na bieżąco powstałych w trakcie realizowanych prac. Szczególnym atutem jest posiadanie własnej hurtowni, oferujący stały dostęp do materiałów oraz serwis gwarancyjny. EkoWodrol to Wykonawca solidny, zdyscyplinowany, realizujący powierzone zadanie w sposób rzetelny i profesjonalny, z bezkonkurencyjnym przygotowaniem technicznym(…).”

Prokurent
Marcin Kaszuba
BURCO Development Polska, Rogowo

Opinie – Przykład

4 listopada 2021

,,Zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie powiatu szczecineckiego poprzez stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie.”

„(…) Roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. jest firmą godną polecenia Inwestorom poszukującym doświadczonego Wykonawcy, gwarantującego wysoką jakość, fachowość i terminowość robót (…).”

Członek Zarządu
Renata Żelazna
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego, Juchowo