EkoMonitor

EkoMonitor 2

7 grudnia 2021
„(…)System SCADA obejmuje swoim zakresem oczyszczalnię ścieków oraz kilka stacji uzdatniania wody. Otwartość aplikacji umożliwia rozbudowę i dołączanie kolejnych obiektów gospodarki wodno -ściekowej. W chwili obecnej obejmuje ona ponad 1.000 bramek I/O. Obiekty rozproszone wymieniają dane z serwerem przy użyciu bramek telemetrycznych i technologii mobilnej. Aplikacja wizualizacyjna stworzona została zgodnie z obowiązującymi standardami i oczekiwaniami Inwestora(…).”
System telemetrii i wizualizacji SCADA dla obiektów rozproszonych w gm. Czaplinek.

EkoMonitor

7 grudnia 2021

System SCADA zrealizowany został na zdalnym, wydzielonym i zabezpieczonym serwerze. 

„(…)Aplikacja wizualizacyjna stworzona została zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. Umożliwia monitoring najważniejszych parametrów obiektów zdalnych, pozwala na generowanie alarmów i wykresów bieżących i historycznych, tworzy raporty (dobowe i miesięczne), archiwizuje duże ilości wizualizowanych parametrów i zmiennych I/O.(…).”

System telemetrii i wizualizacji SCADA dla obiektów rozproszonych w gm. Manowo