Odwiedź nas na fb logo/ekowodrol.official

EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol-60lat

60 lat - bezcenne doświadczenie z tradycją w tle

W 2019 roku świętujemy jubileusz sześćdziesięciolecia naszej firmy. 60 lat to sporo czasu ... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


Dotacje UE


Projekt „Nowatorskie zastosowanie technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D w procesie budowy urządzeń inżynierii środowiskowej w oparciu o własne prace B+R”

06 listopada 2020

EkoWodrol Spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pt.: „Nowatorskie zastosowanie technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D w procesie budowy urządzeń inżynierii środowiskowej w oparciu o własne prace B+R”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek inżynierii środowiska innowacyjnych usług spawania orbitalnego oraz projektowania i skanowania 3D.

Wkład funduszy europejskich: 45%

PROJEKT „EKSPANSJA NA NOWE RYNKI ZAGRANICZNE JAKO ŹRÓDŁO BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ EKOWODROL”

06 czerwca 2017

EkoWodrol Spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pt.: „Ekspansja na nowe rynki zagraniczne jako źródło budowania przewagi konkurencyjnej EkoWodrol”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest budowanie przewagi konkurencyjnej Wnioskodawcy poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne. Rezultatem projektu będzie podpisanie trzech kontraktów handlowych. Dodatkową korzyścią będzie wzmocnienie postrzegania marki Wnioskodawcy jako innowacyjnej oraz wzrost prestiżu firmy.

Wartość projektu: 176 100,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 85 %

PROJEKT „OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO URZĄDZENIA DO PŁUKANIA I NAPOWIETRZANIA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO ŚCIEKÓW SPRĘŻONYM POWIETRZEM, OGRANICZAJĄCEGO PROCESY ZAGNIWANIA ŚCIEKÓW”

20 kwietnia 2017

EkoWodrol Spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. Szybka Ścieżka.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzania, wykorzystującego nowatorską metodę zapobiegania zjawisku zagniwania ścieków w rurociągach tłocznych ścieków.

Planowanym efektem projektu będą zbudowane wersje prototypów urządzeń, zweryfikowanych w warunkach rzeczywistych na istniejących instalacjach kanalizacyjnych, gdzie występują problemy z zagniwaniem ścieków i powstawaniem odorów.

Innowacyjne urządzenie do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, jako nowy produkt na rynku służyć będzie do ograniczania procesów zagniwania ścieków i ograniczania problemów z występowaniem odorów.

Wartość projektu: 6 910 139,96 zł

Wkład funduszy europejskich: 69,38 %, wkład własny 30,62 %

PROJEKT „INTERAKTYWNY SYSTEM DO DOBORU SUCHEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW OPARTY O SPARAMETRYZOWANĄ DOKUMENTACJĘ 3D"

04 kwietnia 2017

EkoWodrol Spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pt.: „Interaktywny system do doboru suchej przepompowni ścieków oparty o sparametryzowaną dokumentację 3D" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie w pełni sparametryzowanego, z wykorzystaniem technik projektowania adaptacyjnego, innowacyjnego projektu wzorniczego, będącego prototypem suchej przepompowni ścieków. W wyniku realizacji projektu poszerzy potencjalny rynek odbiorców i przyczyni się do zwiększenia efektywności (skrócenie czasu) doborów i projektowania suchej przepompowni ścieków.

Wartość projektu: 58 600,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 85 %

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij