EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol_50_lat

50 lat tradycji i doświadczenia

Wszystko zaczęło się od państwowego przedsiębiorstwa działającego od 1959 roku jako jednostka wyspecjalizowana w odwiertach studziennych... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


Dotacje UE


INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROJEKTU „EKSPANSJA NA NOWE RYNKI ZAGRANICZNE JAKO ŹRÓDŁO BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ EkoWodrol"

06 czerwca 2017

09714_fe_program_regionalny

EkoWodrol Spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pt.: „Ekspansja na nowe rynki zagraniczne jako źródło budowania przewagi konkurencyjnej EkoWodrol”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest budowanie przewagi konkurencyjnej Wnioskodawcy poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne. Rezultatem projektu będzie podpisanie trzech kontraktów handlowych. Dodatkową korzyścią będzie wzmocnienie postrzegania marki Wnioskodawcy jako innowacyjnej oraz wzrost prestiżu firmy.

Wartość projektu: 176 100,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 85 %


ZAPYTANIE OFRETOWE

01 czerwca 2017

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na Oprogramowanie do projektowania 3D - Wynajem wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania do projektowania modeli 3d urządzeń i instalacji i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych.

Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pt.:„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

01 czerwca 2017

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczy zapytania ofertowego na dostawę Oprogramowanie do pracy grupowej – Wynajem wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowania do pracy grupowej w chmurze dla członków zespołu badawczego.


Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij