PODPISANIE UMOWY NA MODERNIZACJĘ HYDROFORNI W MIEJSCOWOŚCI GWIAZDOWO, GMINA SŁAWNO

08 kwietnia 2014, autor: Sekretariat

mapa Gwiazdowo.jpg Podpisanie umowy Sławno.jpg Podpisanie umowy.jpg

7 kwietnia 2014 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Sławno a Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. na wykonanie roboty budowlanej pn. "Budowa Hydroforni w miejscowości Gwiazdowo, gmina Sławno”.

Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa budynku hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody, tj:

• budowa budynku hydroforni o powierzchni zabudowy 70,401 m2 i kubaturze 268,64 m3

• wykonanie nowego odwiertu studni

• rekonstrukcja istniejącego ujęcia

• wyposażenie stacji uzdatniania wody

• kanalizacja zewnętrzna na wody popłuczne wraz z odstojnikiem i drenażem rozsączającym

• roboty elektryczne

• ogrodzenie terenu.